Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x

Αυτοκίνητα για οριστική διαγραφή θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω έγγραφα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε.


Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
    .     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ
    .     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
     .     ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
     .     ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

B) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .     ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .     ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
    .     ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .     ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. Ε. – Ε. Π .Ε.


 Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
    .     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Β) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε.
 

Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
    .    ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

B) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. Ε. – Ε. Π .Ε.


Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

B) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

 

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής