Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x

Μέσα από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα συνεργεία καθώς και τα φανοποιεία παράγουν οργανικά απόβλητα επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως φίλτρα ελαίου μηχανής, υγρά φρένων, υγρά φανοβαφείου, αντιψυκτικά υγρά.

Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725, είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για τη σύννομη και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση τους.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. το 2017 οργάνωσε δίκτυο για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση των μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων από τα Συνεργεία και Βαφεία Οχημάτων.

Το δίκτυο που αριθμεί ήδη πάνω από 300 συνεργεία / βαφεία σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε αδειοδοτημένες και συνεργαζόμενες με την εταιρεία εγκαταστάσεις.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε., σε συνεργασία με αρμόδιες εταιρείες, παρέχει τους κατάλληλους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων στα συνεργαζόμενα με αυτή συνεργεία, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθολογική αποθήκευση τους.

Στη συνέχεια το εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε. πραγματοποιεί παραλαβές των συσκευασιών αυτών από κάθε συνεργείο, και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.

Με την παραλαβή του αποβλήτου, δίδεται το Πιστοποιητικό Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε., κατάλληλο για κάθε νόμιμη χρήση.