Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x


 

Ιδιώτης

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη
4. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)


Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης*

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
6. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
7. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)

8. Αριθμός ΓΕΜΗ

*(Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)


Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης
5. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης
6. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
7. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
8. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
9. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)

10. Αριθμός ΓΕΜΗ


* Για τις παραπάνω κατηγορίες σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε ακινησία χρειάζονται προσθέτως:'
. το αντίγραφο της άδειας χωρίς να υπάρχει παρακράτηση κυριότητας
. το διαβιβαστικό σημείωμα (την επιβεβαίωση από την εφορία ότι έχουν σταλεί οι άδειες κυκλοφορίας στο εκάστοτε μηχανολογικό)
. η βεβαίωση τελών κυκλοφορίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα είναι πλήρη. Παράδοση οχήματος χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία οριστικής διαγραφής του. Διευκρινήσεις διαφόρων περιπτώσεων δίνονται στις συχνές ερωτήσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

 

Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής