Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x

Στις εγκαταστάσεις της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A.E. λειτουργεί αδειοδοτημένος σταθμός προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.

Ο σταθμός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να αποθηκεύονται κατάλληλα συσκευασμένα, διάφορα είδη επικινδύνων και μη αποβλήτων, προκειμένου να απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού μέχρι να αποσταλούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις

Οι κυριότερες κατηγορίες αποβλήτων που αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να οδηγηθούν προς τελική διάθεση είναι:
    . Μπαταρίες μόλυβδου
    . Απόβλητα υδραυλικών ελαίων και Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
    . Ορισμένες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων που παράγουν τα συνεργεία αυτοκινήτων
    . Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα όπως διάφορες κατηγορίες μετάλλων

Τα Συνεργεία, Βαφεία και Ηλεκτρολογεία Οχημάτων είναι κάτοχοι ή παραγωγοί αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για τη σύννομη και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση τους.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ με τις κατάλληλες άδειες που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να συλλέγει στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα όπως σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, άλλα κατασκευαστικά στοιχεία και πλαστικά που παράγουν τα συνεργεία, τα φανοποιεία και τα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, να τα αποθηκεύει προσωρινά στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της, μέχρι την τελική τους διάθεση σε συνεργαζόμενες και αδειοδοτημένες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε. το 2017 ξεκίνησε την συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής μπαταριών.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   Α.Ε. έχει την δυνατότητα με το  εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας και με δικά της οχήματα να πραγματοποιεί παραλαβή των κάδων συλλογής μπαταριών από κάθε σημείο.

Οι κάδοι αυτοί καταλήγουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, όπου αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ανακυκλωτή για ανακύκλωση.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. εκδίδει τα κατάλληλα έντυπα αναγνώρισης κάθε παραλαβή.

Με την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών προστατεύουμε το περιβάλλον, μειώνουμε την σπατάλη ενέργειας και εξοικονομούμε πρώτες ύλες.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε. έχει την δυνατότητα να συλλεγεί τα Απόβλητα υδραυλικών ελαίων και Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης από συνεργαζόμενους με αυτήν επαγγελματίες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας πραγματοποιεί παραλαβή των αποβλήτων  αυτών από κάθε κατάστημα.

Τα απόβλητα αυτά παραλαμβάνονται με βυτιοφόρο όχημα της εταιρείας.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση σε κάθε επαγγελματία έτσι ώστε τα απόβλητα να διαχειρίζονται ορθολογικά και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Με την παραλαβή του αποβλήτου, εκδίδεται σε κάθε κατάστημα το κατάλληλο έντυπο αναγνώρισης του αποβλήτου.

Μέσα από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα συνεργεία καθώς και τα φανοποιεία παράγουν οργανικά απόβλητα επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως φίλτρα ελαίου μηχανής, υγρά φρένων, υγρά φανοβαφείου, αντιψυκτικά υγρά.

Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725, είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για τη σύννομη και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση τους.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. το 2017 οργάνωσε δίκτυο για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση των μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων από τα Συνεργεία και Βαφεία Οχημάτων.

Το δίκτυο που αριθμεί ήδη πάνω από 300 συνεργεία / βαφεία σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε αδειοδοτημένες και συνεργαζόμενες με την εταιρεία εγκαταστάσεις.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε., σε συνεργασία με αρμόδιες εταιρείες, παρέχει τους κατάλληλους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων στα συνεργαζόμενα με αυτή συνεργεία, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθολογική αποθήκευση τους.

Στη συνέχεια το εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε. πραγματοποιεί παραλαβές των συσκευασιών αυτών από κάθε συνεργείο, και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.

Με την παραλαβή του αποβλήτου, δίδεται το Πιστοποιητικό Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε., κατάλληλο για κάθε νόμιμη χρήση.